I Botryggs nya förskola finns plats för 38 barn Corren