Botryggs fastighet Minkfarmen i Ullstämma blir bostäder Corren