Thomas Östros på besök i Linköping

Socialdemokraternas Thomas Östros besökte under fredagen Östergötland. Närmare bestämt arbetsplatser i både Linköping och Norrköping och ett besök på Näringslivets Hus i Linköping.

Thomas Östros och Maria Brahim
Thomas Östros och Maria Brahim

Linköpings Tidning 2008-05-17I Linköping började Östros med att äta mat tillsammans med ett tjugotal företagare i länet och representanter för Svenskt Näringsliv i regionen. Det var Christer Mård och Svenskt näringsliv som var värdar. Företagarna ställde frågor och diskuterade både skattepolitik, arbetsmarknad och infrastruktursfrågor. Östros som varit både biträdande finansminister och utbildningsminister kunde naturligtvis svara på frågor om både skatter och kompetensutveckling. Huvudämnet denna dag för Östros var dock näringslivsfrågor och arbetsmarknad.
– Jobbpolitiken har alltid varit central för socialdemokratin. Vi vet att inga insatser för jobb blir framgångsrika om inte också hela den ekonomiska politiken syftar till full sysselsättning och kamp mot arbetslöshet. Grunden för jobbtillväxten är en väl fungerande lönebildning och arbetsmarknad, statsfinanser i ordning. En ekonomisk politik som håller räntor och inflation nere och konsumtion uppe gör att svenska företag kan växa och anställa, berättade Thomas Östros för de församlade.

Den forne ministern hann också göra ett studiebesök hos Botrygg och Lindstams nybygge ”Skulptören” i Hejdegården. Här bygger Botrygg och så kallade äganderätter i området.
Här kommer man att bland annat att bygga tjugofyra lägenheter i de nya punkthusen och tre lägenheter vidare i smalhuset som har läget närmast Stångån blir tre äganderätter i radhus om tre plan.

Östros var intresserad av byggföretagets sätt att hålla nere kostnaderna och ha en hel bostadsproduktionskedja.
– Jag är imponerad av Botryggs, och dess VD Michael Cocozzas sätt att jobba. Allt ifrån direktimport och egna inköp av byggmaterial till bygge och förvaltning av fastigheter, sa Thomas Östros vid fikat i en ”byggfjutt” på området.
Fastighetsbolaget Duvkullen, senare Botrygg AB bildades 1981. Bolaget har under 90-talet drivit en aktiv nyproduktion av bostäder. I genomsnitt bygger man cirka 50 lägenheter per år i egen regi äganderätterna i Skulptören är några av dem.
Efter denna rundvandring på bygget så var det dags att ta tåget hem igen.

Rulla till toppen