Botrygg – Nej till taxehöjningar

– Tekniska verken gör så stora vinster att de borde kunna låta bli att höja priserna ytterligare, säger Michael Cocozza, vd för Botrygg AB, som är en av flera kritiker.

Erik Malmberg, kommunikatör på Hyresgästföreningen region Öst, är speciellt kritisk mot de kraftiga höjningarna när det gäller fjärrvärmen.

465 miljoner i vinst
– Det ser inte bra ut när Tekniska verken har en monopolställning. Jag har fått uppfattningen att priserna höjs därför att Linköping förut hade ”låga” priser, säger han.

Tekniska verken räknar i år med en vinst på 465 miljoner kronor varav 180 miljoner kronor går vidare till Linköpings kommun.

– Osökt funderar man på om det finns en koppling mellan dyrare fjärrvärme och de stora belopp Tekniska verken måste leverera till kommunen, säger Erik Malmberg.

Michael Cocozza, vd för Botrygg AB:

– Det är vi Linköpingsbor som äger Tekniska verken, vi har inget intresse av att höja avgifterna än mer så att vi får högre boendekostnader. Bolagets vinst är tillräcklig. Att samla pengar på detta sätt inom Tekniska Verken är inte effektivt. Då är det bättre att dela ut pengar till ägarna genom att sänka de fasta abonnemangstaxorna.

Märit Högström, ordförande för Villaägarnas förening i Linköping:

– När vi har ställt frågan till Tekniska verken varför priserna har ökat så mycket hänvisar de till stora investeringar, bland annat när det gäller fjärrvärmen.

– Men visst undrar man om det är nödvändigt att höja så mycket när företaget går med så mycket i vinst. I vilka hål försvinner vinsterna? Hur många procent går tillbaka till förbättringar och prissänkningar för oss som använder tjänsterna? Kommunen får ju del av vinsten, jag vet inte om man kan säga att det är en dold skatt.

”Dold beskattning”
Flera kritiker uppmanar kommunen att se över prisökningen.

– Linköpings kommun har tidigare varit duktig, men nu går trenden åt fel håll. Politikerna borde undersöka nivåerna på taxorna. När en ökning sker på det här sättet samtidigt som det kommunala bolaget gör stora vinster blir det en form av dold beskattning, säger Torbjörn Sjögren vid Fastighetsägarna i Linköping.

Östgöta Correspondenten 2008-11-14

Rulla till toppen