Michael Cocozza Botrygg Bygg – "Visst kan det finnas olaglig konst"

”Peter Menzells påstående att skadegörelse i form av graffiti kan vara konst är sorgligt” skrev Michael Cocozza, vd för Botrygg och konstvän i Linköping, i går. Här svarar Wolfgang Peter Menzell – som också ger Cocozza sitt fulla stöd. . .

En nyanserad bedömning gör skillnad mellan omoget klotter och graffiti – en graffitikonstnär respekterar dessutom andra konstnärers verk.Vänd också på resonemanget: Skadegörelse i form av graffiti kan aldrig vara konst, till: Konst kan vara skadegörelse i form av graffiti. Konstbegreppet har som bekant ändrat sig avsevärt under de senaste 200 åren till att även omfatta estetiskt motstånd.

Det debatten egentligen handlar om är, som Michael Cocozza med rätta påpekar, konstens villkor.

Just här menar jag att om man som kulturminister, slår fast vad som är konst och vad som inte är det, tar på sig domarrollen, då slår jag bakut. Kulturministern skall kunna stå för konstens frihet i en demokrati och definitivt inte dra upp riktlinjer för den. Här sparkar sig nyliberalismen själv i ändan.

Politiskt verkar det angeläget att tukta konstnärer och deras utbildningar.
Jag håller fast vid: Visst kan det finnas olaglig konst. Michael Cocozza ser själv ett gränsland mellan konst och aktioner, detta kunde inte kulturministern.

Vårt samhälle har överlåtit åt kommersialismen och marknaden att ta hand om våra visuella, urbana miljöer vilket lett till en fullständig nerklottring av dessa.

När Janne Landén gör ett bra jobb och skapar trivsel blir det inget klotter och ingen graffiti heller, men på platser där samvets- och aningslösa samhällsplanerare har skapat miljöer som attackerar varje människans välbefinnande förekommer det graffiti (googla på Banksy) – men tyvärr också klotter.

Större plats för konsten således – här har Michael Cocozza mitt fulla stöd.

Wolfgang Peter Menzel
Konstnär i Linköping

Östgöta Correspondenten 2009-02-26

Rulla till toppen