Utebliven höjning på avfall sänker Botryggs hyror

I januari i år antog kommunfullmäktige en höjning av avfallstaxan. Men nu har Tekniska verken upptäckt att kostnaderna för att ta hand om avfallet inte stigit som man trott därför backar bolaget och höjer inte taxan Tekniska Verken AB höjer inte taxan för år 2009.

En genomsnittlig hushållskund slipper därmed betala en höjning på 100 – 150 kronor per år, säger Gösta Gustavsson, vice ordförande i Kommunstyrelsen.
De 100 till 150 kronorna i tänkt höjning gäller villa ägare. För en lägenhetsinnehavare hade kostnaden lägre.
Men i ett läge där kostnaderna hålls nere reagerar Botryggs Vd Michael Cocozza med följande uttalande:
”Med anledning av att kommunen har beslutat upphäva januari månads beslut om höjning av avfallstaxan kommer Botrygg att sänka hyrorna med motsvarande kostnad. Hyrorna kommer att sänkas från den 1 juli i år. Sänkningen kommer att uppgå till uppskattningsvis 1 kr/kvm och år.”
– Det är inga stora pengar säger Botryggs VD Michael Cocozza. Men principiellt viktigt att bostadsbolagen hänger på och sänker hyran när nu kommunen beslutat att inte höja avfallstaxan.

Mer hyressänkningar
Botrygg hade överklagat beslutet i januari och får
nu stöd i sin bedömning av kommunens politiker. Vi har dessutom överklagat kommunens beslut i december angående taxan för vatten och avlopp. Går detta också igenom så blir det en större hyressänkning 1 juli. Finansieringen av kommunal verksamhet genom de mycket höga taxehöjningar på värme, vagel som vi sett under 2000-talet i Linköping är ekonomiskt ineffektivt.
– Det gynnar inte kommunmedborgarnas ekonomi. Det leder till en form av självpåtagen dubbelbeskattning att finansiera kommunen via moms- och bolagsbeskattad tjänsteproduktion. V i hoppas därför på fler taxesänkningar så vi kan sänka hyran ännu mer, avslutar Michael.

Linköpings Tidning 2009-03-25

Rulla till toppen