Botrygg anser att taxorna ska sänkas

Taxorna på värme, vatten och el borde sänkas och pengarna tas in till Linköpings kommun via en skattehöjning. Det skriver Michael Cocozza, vd för Botrygg i Linköping.


Finansieringen av kommunal verksamhet genom de mycket höga taxehöjningar på värme, va-el som vi sett under 2000-talet i Linköping är ekonomiskt ineffektiv. Det gynnar inte kommunmedborgarnas ekonomi. Det leder till en form av självpåtagen dubbelbeskattning att finansiera kommunen via moms- och bolagsbeskattad tjänsteproduktion. Det hela är ett mycket besynnerligt upplägg.Den vinst om 500 miljoner som Tekniska Verken (TV) tillåts göra, betyder att kunderna betalar cirka 100 mkr i statlig moms, därtill betalar TV statlig bolagsskatt på cirka 50 mkr. Kommunen får av dessa 500 mkr en utdelning om cirka 180 mkr. Om man i stället använder det instrument det enligt kommunallagen är tänkt att man ska, det vill säga kommunalskatt, blir resultatet mycket mer gynnsamt för Linköpingsborna. Om man sänker taxorna med totalt 400 mkr och samtidigt höjer kommunalskatten med cirka 75 öre, blir effekten på kommunkassan oförändrad, men man flyttar 150 mkr från staten till Linköpingsborna. Boendekostnaden skulle då kunna sänkas med cirka 4 000 kr per hushåll och år, nettoeffekt efter hänsyn tagen till skattehöjning med 0,75 kr.

När bolag på börsen har för mycket pengar i kassan delar man ofta ut dem till ägarna. Det är dags att Linköpingsborna nu genom taxe- och därmed kopplade hyressänkningar får ta del av de värden som de byggt upp i TV.

Genom att inrikta en taxesänkning på de fasta avgifterna påverkas inte energisparandet samtidigt som den miljövänliga fjärrvärmen stärks relativt andra energiformer. En sänkning kan även inriktas på bostäder och utesluta lokaler och industrier.

Det innebär väsentliga risker att samla pengar på hög i TV med dess lekmannastyrelse. Risken för felinvesteringar är stor. En bolagsstyrelse består normalt av personer som verkat inom branschen under hela sitt yrkesverksamma liv, så är inte fallet i TV. Engagemangen i biogas, bredbandsutbyggnad samt fjärrvärme i andra kommuner sker samtidigt som man på dessa marknader kan skönja markanta teknikskiften, såsom elhybrider, 100mb trådlöst bredband och passivhus utan värmesystem. TV borde fokusera på monopolverksamheten i Linköpings kommun, där finns ett mandat för en politiskt tillsatt lekmannastyrelse. På konkurrensutsatta marknader som drivmedel och bredband har politiker inget att göra, dessa äventyr slutar ofta i förluster.

Michael Cocozza

Östgöta Correspondenten 2009-06-09

Rulla till toppen