Botrygg erhåller mark i Södra Ladugårdsängen i Örebro

Under våren har Örebro kommun anordnat en markanvisningstävling omfattande den första av flera etapper i Södra Ladugårdsängen i Örebro. Helt utbyggt kommer området bestå av cirka 2 000 bostäder. Även verksamhetslokaler kommer byggas i utpekade stråk och lägen och kommer att bidra till folkliv och social samvaro i området.

Sammanlagt lämnades ca 30 anbud in till den populära markanvisningstävlingen och i beslutet tillkännagavs att Botrygg tilldelats det så kallade område H (se illustration nedan). Botryggs tilldelning omfattar ca 120 lägenheter som kommer bestå av hyresrätter och bostadsrätter.

Byggstart för södra Ladugårdsängen planeras till hösten 2016.

 

Tilldelning

Rulla till toppen