Gamla Gårda får vara kvar när Botrygg erhåller markanvisning SVT