Oförändrade hyror hos Botrygg AB

De som bor i Botrygg AB,s 1 200 lägenheter slipper hyreshöjningar nästa år.
Som första fastighetsbolag i landet har Botrygg AB träffat avtal med hyresgästföreningen om oförändrade hyror.

Botrygg AB och Hyresgästföreningen har kommit överens om att inga hyreshöjningar ska ske nästa år. Botrygg har hyreslägenheter i Stockholm, Göteborg, Linköping och Norrköping. Det rör sig om sammanlagt 1 200 hyreslägenheter.
Förklaringen till de oförändrade hyrorna är framför allt det låga ränteläget.
– För 2010 räknar vi med kostnadshöjningar för såväl drift- som fastighetsskatt. Men detta tas ut av att räntekostnaderna idag ligger lägre än förra hösten, menar Botryggs VD, Michael Cocozza. Mot bakgrund av att inflationen i september låg på minus 0,8 procent så ter sig en oförändrad hyra som rimlig.

Bra uppgörelse
Hyresgästföreningens ordförande, Barbro Engman, är nöjd med uppgörelsen.
– Detta är en bra uppgörelse för hyresgästerna. Det märkliga är väl snarare att inte fler fastighetsägare agerar likadant. Trots att räntan är låg har vi fått flera krav på rejäla hyreshöjningar runt om i landet. Nu förutsätter jag att fler fastighetsägare, både allmännyttiga och privata, gör som Botrygg. De sänkta räntorna ska givetvis komma hyresgästerna till del, menar Barbro Engman.
Att Hyresgästerna är glada för att slippa hyreshöjningar kan man förstå. Hyresbostäder i Norrköping som vill ha 2,9 procent håller väl sig för skratt. Likadant kan jag tänka mig att AB Stångåstaden reagerar. Du tar över taktpinnen över hyresprocessen. Förutom sura miner från Stångåstaden. Vad tjänar du på det här?
– När det gäller kommunen och stadshuset är jag körd redan. Vad det gäller hyresgästerna så kommer det ena att ta ut det andra och då bör det komma mina hyresgäster till del. Sedan kunde man ju önska sig att kommunen tar fram mark som det går att bygga på. Dessutom borde de lära sig att även privata fastighetsägare kan vara ledande på hyresmarknaden, säger Michael Cocozza.

Linköpings Tidning 2009-10-15

Rulla till toppen