Hamnbro – hemmet får nybygge av Botrygg

26 lägenheter, lokaler för dagverksamhet och en hyra på 2,7 miljoner kronor första året. Det är nya Hamnbrohemmet.

Hamnbrohemmet på Saltängsgatan driver socialt omsorgsboende och daglig verksamhet, men lokalerna är slitna och inte särskilt ändamålsenliga. Sökandet efter ersättningslokaler har pågått ett bra tag.

I våras beslutades att det blir ett nybygge på Trädgårdsgatan i kvarteret Ruddammen.

Klart 2011Under sommaren har en upphandling genomförts och Botrygg Fastigheter HB lämnade det mest fördelaktiga anbudet.

Stadsplaneringsnämnden vill nu ha fullmäktiges uppdrag att teckna hyresavtal med företaget. Avtalet tecknas på 20 år. I februari 2011 ska huset vara klart för inflyttning.

Norrköpings Tidningar 2009-11-06

Rulla till toppen