Miljö- och naturvårdsstipendium utdelat – Botrygg får hedersomnämnande.

Linköpings kommuns miljö- och naturvårdsstipendium 2009 tilldelas Jan Wester, Slåttergubbens Bageri. Michael Cocozza får ett hedersomnämnande.

Nio personer, företag och föreningar har nominerats till Linköpings kommun miljö- och naturvårdsstipendium 2009. Många av dem framstår som mycket värdiga mottagare. Kommittén enades om att stipendiet ska tilldelas Jan Wester. Michael Cocozza tilldelas ett hedersomnämnande.
Stipendiet består av 15 000 kronor. Stipendiet och hedersomnämnandet kommer att utdelas i samband med kommunfullmäktiges middag, tisdagen den 8 december, i Konsert & Kongress.

Motivering

Jan Wester är en ung företagare som med stort engagemang bakar för ett rikare djur – och växtliv.
Årets miljö- och naturvårdsstipendiat äger och driver Slåttergubbens Bageri. I bageriet bakas KRAV-märkt surdegsbröd på biodynamiskt närodlat spannmål. I bred samverkan med kontrakterade spannmålsodlare utvecklas odlingsmetoder som gynnar den biologiska mångfalden. Jan Wester betalar ett högre spannmålspris till odlarna – pengar som används till naturvårdsinsatser i Vreta Kloster. En äng har skapats och spannmål har lämnats oskördad på åkermark för att gynna fågellivet. Med okuvlig energi och vilja sammanfogar Jan Wester ekologiskt entreprenörskap med bevarande och utveckling av höga naturvärden.

Hedersomnämnande

Michael Cocozza tilldelas ett hedersomnämnande för sina mångåriga insatser för att bevara Seminarieträdgården vid Östgötagatan.
Bakgrund
Seminarieträdgården framför gamla Lärarhögskolan (mot Östgötagatan) är ett välkänt exempel på en klassicerande trädgårdsgestaltning från slutet av 1920-talet. Trädgården anlades i en tid då det fortfarande hade betydelse för folkhushållet och folkhälsan att man odlade egen potatis, egna grönsaker, egen frukt etc. Detta var under mellankrigstiden ett viktigt inslag i folkskollärarutbildningen.

På 1950-talet hade dock en handelsträdgård tagit över seminarieträdgården, och 1958 upphörde även denna. Sedan dess har trädgården utvecklats till en angenäm park med gräsmattor, häckar och allt större alléträd. I förslaget till översiktsplan för Linköpings stad har seminarieträdgården angivits som en av ett fåtal ”centrala parker av betydelse för alla linköpingsbor” med stor potential som rekreationspark i den växande staden.
Motivering
Michael Cocozza har med stort intresse, engagemang och ekonomiska insatser bevarat en av Linköpings mest värdefulla kulturhistoriska miljöer – Seminarieträdgården vid Östgötagatan. Detta har varit avgörande för att hålla parken i stånd och göra den tillgänglig för en bred allmänhet.

Linköpings hemsida 2009-11-23

Rulla till toppen