Author Archives: Anna Henriksson

Botrygg ny ägare till två fastigheter i Täby

Botrygg ny ägare till två fastigheter i Täby
Nyhet från Botrygg

Botrygg ny ägare till två fastigheter i Täby

Botrygg köper två fastigheter för gruppbostäder av Täby kommun där två nya gruppbostäder för LSS ska uppföras.
Behovet av gruppbostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är stort och bedöms öka framöver. Botrygg kommer genomföra nyproduktion inom fastigheterna Bordet 20 och Löttingelund 3:29 med Täby kommun som hyresgäst.
- Botrygg är glada att få möjligheten att bygga två nya LSS boenden av hög kvalité. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Täby kommun, säger Adam Cocozza, VD på Botrygg.
- Genom samarbetet med Botrygg får vi två nya LSS bostäder. Verksamheten kommer drivas i kommunal regi vilket skapar en trygghet under många år framöver och är bra för Täbyborna, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Botrygg tvingas vänta: “Det är oacceptabelt”

Botrygg tvingas vänta: "Det är oacceptabelt"
Corren

Ny chans för ungdomar att få sommarjobb

Ny chans för ungdomar att få sommarjobb
Corren

Säljevent 19 sep: Brf Nya Gatan

Välkommen på säljevent lördag 19/9 kl. 12-14 vid Nacka Stadshus, Granitvägen 5. På plats utanför Nacka Stadshus med utsikt över byggplatsen erbjuder vi information om projektet med möjligheter att ställa frågor och titta närmare på föreningen.