Author Archives: Anna Henriksson

Kundundersökningen är besvarad och resultaten är här!

Kundundersökningen är besvarad och resultaten är här!
Nyhet från Botrygg

Kundundersökningen är besvarad och resultaten är här!

Nu har våra hyresgäster besvarat den kundnöjdhetsundersökning som Aktivbo skickar ut varje år. Vårt resultat fortsätter att vara starkt och visar att vi återigen har levererat prisvärda bostäder och hög servicekvalitet.

I dag redovisar vi resultatet för rubriken Serviceindex. Under den finns fyra kategorier som hyresgästerna har tagit ställning till: ”hjälp när det behövs”, ”ta kunden på allvar”, ”trygghet” och ”rent och snyggt.”

Kategorin ”ta kunden på allvar” höjs med 0,3 procent i jämförelse med 2021 och "trygghet" ligger på samma nivå som föregående år. Vårt resultat under ”rent och snyggt” har dessvärre sjunkit med 1,7 procent. Samtidigt höjs resultatet för ”hjälp när det behövs” med 2,3 procent.

– Resultatet för ”hjälp när det behövs” ligger på 94,7 procent vilket är ett högre resultat än någon hade i förra årets undersökning. Det innebär att vi är bäst i Sverige på att ge kunderna rätt hjälp när de behöver den, berättar Henrik Söderbring, Förvaltningschef på Botrygg.

Vårt sammanvägda resultat för Serviceindex landar på 88,9 procent, vilket är samma resultat som vi hade förra året.

– Vi har genomfört många punktinsatser för att höja kundnöjdheten och kommer under den närmsta tiden analysera dessa för att se vilken effekt de har fått på resultatet. Vi kommer även titta på kategorin ”rent och snyggt” där vi tyvärr har backat lite i jämförelse med föregående år. Det blir en viktig fråga att jobba med under kommande år.

Glädjande är att 96,3 procent skulle rekommendera oss som förvaltare och att det generella trivselbetyget landar på hela 95,5 procent.

Botrygg inleder samarbete med Riksbyggen

Botrygg inleder samarbete med Riksbyggen
Nyhet från Botrygg

Botrygg inleder samarbete med Riksbyggen

Vi har kommit fram till att vår förvaltning ska återgå till vår huvudsyssla att enbart förvalta hyresfastigheter. Vi upplever idag att bostadsrättsföreningar i allt högre omfattning önskar skräddarsydda lösningar för just deras förening och vi har inte kapacitet att möta den efterfrågan i dagsläget. Mer konkret innebär det här att vi inte längre kommer att erbjuda förvaltning av bostadsrättsföreningar.

Vi har därför inlett ett samarbete med Riksbyggen. Det betyder att Riksbyggen kommer att ta över den tekniska förvaltningen för föreningar som har avtal med oss i Linköping, Norrköping, Örebro och Stockholm från och med den 1 september. Vi kommer fortsätta sköta den ekonomiska förvaltningen fram till och med årsskiftet, därefter kommer även den att hanteras av Riksbyggen.

Denna förändring omfattar även framtida föreningar som vi kommer att bilda i kommande nyproduktionsprojekt. I dessa fall kommer vi att förvalta föreningen under uppstarten, det vill säga under de två första åren.

Gunilla Åberg kliver in som styrelseledamot i Botrygg


Gunilla Åberg blir ny styrelseledamot i Botrygg. Hon har i många år arbetat med företagsutveckling och har haft flera ledande roller i både styrelser och ledningsgrupper. I dag axlar hon rollen som VD för det Linköpingsbaserade företaget Next.

Hur känns det att gå in som styrelseledamot i Botrygg?
Det är ett mycket intressant och stimulerande uppdrag i ett mycket fint bolag. Jag är väldigt glad att jag får möjligheten att lära känna verksamheten och vara med och bidra till utvecklingen framåt.

Vad hoppas du kunna bidra med?
Jag har jobbat med företagsutveckling under många både som VD och i styrelser som nära bollplank till VD och ledningsgrupper. Jag har bred erfarenhet från teknikbolag där jag hoppas kunna bidra med hur olika digitala lösningar kan utveckla verksamheten.

När fick du upp ögonen för Botrygg? Vad tycker du symboliserar företaget?
Jag känner till Botrygg sedan länge och har imponerats av bolagets utveckling. För mig symboliserar Botrygg nytänkande, kvalitet, omsorg om kunder och att vara ett företag som gör gott för sin omgivning.

Berätta kort om din bakgrund.
Jag är uppvuxen i Linköping och läste till civilekonom på universitetet i Linköping. Efter det var jag 20 år i telekombranschen inom Telia-koncernen i olika ledande roller. Det var en spännande tid i en bransch med snabb utveckling. Därefter har jag under tio år jobbat med start-up bolag och tillväxtbolag, både via företagsinkubatorn LEAD i Östergötland, men också i styrelser och som investerare. Det är mycket inspirerande att jobba med entreprenörer och bidra till att driva och utveckla bolag.

Var jobbar du idag? Berätta om din roll.
Idag är jag VD på Next, ett företag som erbjuder affärs- och verksamhetssystem för bygg- och entreprenadbranschen. En otroligt intressant bransch med stor potential där vi ser att vi gör stor nytta hos våra kunder med enkla och verksamhetsanpassade digitala lösningar. Vi skapar kontroll och förenklar administrationen och hjälper kunden att få bättre överblick och uppföljning av sina projekt och sin verksamhet.Next grundades 2014, där jag var en av medgrundarna och satt i styrelsen de första åren. Bolaget är inne i en stark tillväxtresa och vi har idag över 100 anställda och 3000 kunder i Sverige, Norge och England.

Vad utmärker ditt eget boende idag? Finns det något extra som gör att du trivs?
Faktum är att jag bor i ett hus byggt av Botrygg. Vi bor i Vårgård nära Hackefors sluss, ett fantastiskt fint område med närhet till Stångån, skogsområden och fina promenadstråk. Som på landet fast nära stan. Vi trivs mycket bra i vårt fina hus och i sommar firar vi att vi har bott där i 20 år.