Årsredovisning 2021

Förra året var minst sagt annorlunda för många – inte minst för oss. Vi ställde om vår verksamhet med anledning av pandemin och våra anställda stod för flertalet kämpainsatser under året när bemanningen var låg. Trots detta går företaget fortsatt stadigt framåt och vi ökade vår omsättning till 1 414 Mkr (föregående år var samma …

Årsredovisning 2021 Läs mer »