Author Archives: chaek1

Sänkta hyror på nya lägenheter ska minska segregation

Sänkta hyror på nya lägenheter ska minska segregation Sveriges Radio

Flerbostadshus vid kv. Garvaren, Norrköping

Botrygg har via en markanvisningstävling erhållit uppdraget att bygga flerbostadshus vid Kvarteret Garvaren i Norrköping! Norrköpings stad utlyste tävlingen i december 2016 och har baserat på denna utsett oss som aktör för bygget i närheten av Industrilandskapet i Norrköping. Totalt kommer ca 49 lägenheter att uppföras, mestadels treor med resterande bostäder fördelade jämnt mellan ettor, tvåor och fyror. Byggstart planeras till 2018.

Invigning av Timmermansplatsen

Invigning av Timmermansplatsen Nyhet från Botrygg

Invigning av Timmermansplatsen

I går hölls en välbesökt invigning av torget i Övre Vasastaden. På plats fanns Elias Aguire, Kommunalråd och ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, samt alla byggherrar i den nya stadsdelen. Det bjöds på förtäring och aktiviteter som uppskattades av både stora och små.

Här ska byggas 30 nya bostäder

Här ska byggas 30 nya bostäder Corren