Botrygg i media

MKB backar om bostadsbygge på Hyllievång Sydsvenskan
Botrygg bygger lägenheter i Västra Hamnen i Malmö Sydsvenskan
MKB tackar nej till bostadsmark på nya Hyllievång. Tomterna som bostadsbolaget erbjöds går till andra köpare.  – Vi tittar på nytt i intresselistan, säger Malmös exploateringschef Håkan Thulin. MKB:s affärsutvecklingschef Susanne Rickardsson säger att bostadsbolaget avstår att vara med som egen byggherre men fortfarande söker samarbete med något annat företag. Det som krånglar till det för MKB är kommunens krav att 70 procent av lägenheterna i varje projekt ska säljas som bostadsrätter. MKB:s vd Sonny Modig hänvisar också till kommunens krav att hyran inte får överstiga 1300 kronor per kvadratmeter och år. Han säger att det är en hårt hållen nivå som MKB inte kan binda sig vid i det här läget. Det är för mycket som är osäkert för att företaget ska kunna göra ordentliga kalkyler, anser han. I övrigt tycks planerna för Malmös nya stora bostadsområden i Hyllie och Västra hamnen hålla. Tjugo företag ska bygga 1200 bostadsrätter och 700 hyresrätter. Drygt ett tusental av lägenheterna planeras mellan Pildammsvägen och den blivande Citytunnelstationen i Hyllie och resten av dem en bit utanför Turning Torso i Västra hamnen. Sydsvenskan har tidigare berättat om planerna. Kommunen tar rekordpriser för marken och ställer en rad speciella krav. Företagen har tvekat och många av dess företrädare säger att det är bra att byggstarten dröjer. Det nya området i Västra hamnen, som kallas Fullriggaren, ska påbörjas hösten 2009 och vara inflyttningsklart våren 2011 medan det dröjer ytterligare ett halvt till ett år innan de första hyresgästerna kan flytta ut på Hyllievång. Nu har nästan alla tillfrågade företag skrivit på ett markanvisningsavtal, vilket innebär att de förbinder sig att börja projektera på allvar. Tekniska nämnden har godkänt avtalen. Undantag, förutom MKB, är Peab och Botrygg som ska bygga förskolor och LSS-boenden. Avtalen har inte hunnit bli klara. Open House fick inte vara med eftersom företaget stängt sin husfabrik i Arlöv.

Krav på hyresrätter

  • Följande företag ska bygga i Hyllie: Ikano, Mid-roc, NCC, Nev-sten Fastigheter, Otto Magnusson, Reinhold, Riksbyggen, SBC, Setra, Sundprojekt, Viedekke och Peab.
  • Västra hamnen: Bengt Nev-sten, Byggvesta, Tornahem, Derome, Hagagruppen, HSB, Stena och Botrygg.
  • I Hyllie ska 30 procent av lägenheterna vara hyresrätter, i Vä stra hamnen 50 procent.
Sydsvenskan 2008-03-27
Linköpingsposten
Bristen på hyreslägenheter i Sverige kan bli ännu större framöver. Boverket räknar med att byggandet av hyresrätter kan minska med 20 procent i år jämfört med 2007. Men bostadsminister Mats Odell (kd) avfärdar larmrapporterna och säger nej till att införa nya stödåtgärder. Det råder full aktivitet på byggarbetsplatsen i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Men det är inte hyreslägenheter som produceras. - Det ska bli 70 borätter och ett hotell, säger Michael Cocozza, vd Botrygg Bygg AB. Under 2007 startade inte Michael Cocozza ett enda bygge av hyreslägenheter. Hans förklaring är enkel. - Skattebelastningen är för hög.

Dramatisk nedgång

En brytpunkt i bostadsbyggandet kom i januari förra året. Då togs det statliga investeringsstödet till hyreslägenheter bort samtidigt som räntebidragen började avvecklas. Byggbolagen reagerade direkt. Siffrorna över antalet påbörjade hyresrätter visar en dramatisk nedgång 2007, hela 63 procent. Allra tydligast var det i Stockholm där nedgången var 75 procent.

”Ekonomisk stöttning”

På bygget i Hammarby Sjöstad tror man att effekten blir bestående. - Det krävs ju insatser från myndighetshåll för att man ska få fart på byggandet av hyresrätter igen, det är jag helt säker på, säger Pelle Norberg, platschef Omniplan AB. Vilka insatser? - Det handlar om ekonomisk stöttning naturligtvis.

Nej från Odell

Men bostadsminister Mats Odell säger nej till kraven på nya stödåtgärder. Han hävdar att det byggs väldigt mycket hyresrätter runtom i Sverige. Att den nedgång som syns i statistiken från 2006 och 2007 enbart beror på att 8 000 lägenhetsbyggen tidigarelades. - Det är inget ras. Det som hände var ju att det lades ungefär 8 000 så kallade Odell-plattor. Man ville se till att man fick de sista subventionerna och därför startade man byggen genom att bara gjuta en platta 2006 som egentligen kom igång 2007, säger Mats Odell (kd), bostadsminister.

Färre i framtiden

Men är inte alla som håller med Mats Odell. Ett skäl är att ingen ännu vet hur många hyreslägenheter som verkligen kommer att byggas på de så kallade Odell-plattorna. Inte ens oberoende experter kan i dag svara på frågan om det byggs fler eller färre hyresrätter. - Det vet vi inte riktigt, därför att statistiken är inte riktigt tillförlitlig. Man vet att den allmänna tendensen är att de byggare som kan välja att bygga bostadsrätter eller hyresrätter, de väljer att bygga bostadsrätter, säger Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi på KTH. Så det kommer att bli färre hyresrätter framöver? - Ja, det kommer att bli färre hyresrätter, säger Stellan Lundström. TV4 Nyheterna 2008-03-13
Linköpings Tidning
Botrygg bygger i Övre Vasastaden - projektet växer till 1 930 lägenheter Corren

Botrygg fortsätter med byggnationer i Hammarby Sjöstad. Närmast Hammarbybacken ligger Sjöstadsporten på Midskeppsgatan. Här bygger Botrygg kvarteret Träslöjden med plats för ett hotell, ett femtiotal bostadsrättslägenheter, ett hundratal smålägenheter för företagsuthyrning samt ett garage för cirka 150 bilar. Projekten påbörjades år 2007. Av det femtiotal bostadsrätter som beräknas stå färdiga 2009 ska ett flertal få utsikt över Sjöstadsparterren. Försäljningen sköts av Erik Olson Nyproduktion. Hotellet, som ännu inte är påbörjat, ska inrymmas i en byggnadskropp med 12-15 våningar. När det är uppfört, ska det, tillsammans med en liknande byggnad i grannkvarteret på andra sidan Hammarby Allé, bilda en port in till Sjöstaden. Färdigställt i Sjöstadsporten är däremot 100 företagslägenheter i storlekar om 32 respektive 52 kvm, med hyror om 4 900 kr till 7 900 kr exklusive moms. Vd Michael Cocozza säger att företagslägenheter är en av Botryggs nischer. Han tillägger att marknaden för företagslägenheter är stark och framhåller att momsen på hyrorna är avdragsgilla gentemot bygg-produktionskostnaderna. Botrygg har sedan tidigare ett fyrtiotal företagslägenheter i Linköping. Fastighetsaktien 2008-02-28
Det försenade bostadsprojektet Övre Vasastaden växer från 1 200 till 1 930 lägenheter där 80 procent säljs som bostadsrätter.¨ Sommaren 2002 presenterades projektet som ett storslaget samarbete om 2 000 bostäder mellan Stångåstaden och Duvkullen (nu Botrygg) med 60 procent hyresrätter respektive 40 procent bostadsrätter i fyra etapper. Första förslaget Men allt gick i stå. Efter några år prutades Övre Vasastaden, på den långsmala remsan mellan Slöjdgatan och Industrigatan, till 1 200 bostäder. Nu blåser den borger- liga majoriteten i teknik- och samhällsbyggnadsnämnden och ordförande Muharrem Demirok (c) liv i projektet som växlas upp till ursprungsförslagets 2 000 bostäder. - Projektet har näst intill blivit ett praktfiasko på grund av orealistiska kalkyler och jag blir glad om vi får till en byggstart år 2010, säger Muharrem Demirok. Är det vd Göran Ericson/Stångåstadens eller vd Michael Cocozza/Botryggs fel att inget har hänt? - Nej, projektet utgick från alltför optimistiska antaganden. Cocozza har fullföljt sin del av avtalet genom sina markköp och Stångåstaden kan stanna kvar som aktör. Men då måste bolaget förvärva mark, anser Demirok. I två etapper Områdets fyra kvarter sträcker sig från Steningeviadukten/Östgötagatan i öster till grönområdet nedanför Bergsrondellen i väster. Bostäderna byggs från öster mot väster och lär bli ett projekt under 15 års tid. - Här ska det bo över 4 000 människor. Vi sprider bostäderna på yta och höjd med en medelhöjd på åtta vångar mot Industrigatan. Vilket tempo vill du ha? - I två etapper för att det inte ska bli en evig byggarbetsplats och det borde ta mellan fem och sju år innan första etappen blir klar. Hur ser du på fördelningen 80-20 till hyresrättens nackdel? - De två upprättelseformernas storlek tar vi inget beslut om nu, säger Muharrem Demirok. Han bör vara fullt medveten om att försäljningen av mark till bostadsrätter en fyra gånger större inkomst till kommunen och motsvarande högre kostnad för byggherren jämfört med prisläget för den billigare hyresrättsmarken. Trygg passage Förslaget till ny programinriktning innehåller en kraftfull omgestaltning av Industrigatan samt lokalgatorna. En del som lär kosta kommunen över 200 miljoner kronor. Havererat (s)- Bland annat behövs en planskild passage för oskyddade trafikanter under Industrigatan mot Tornby, konstaterar Demirok. Mats Johansson (s) är vice ordförande i nämnden och håller med om Demiroks beskrivning av projektet som ett "praktfiasko". - Men bara som exempel på en havererad borgerlig bostadspolitik. För att få ihop projektet ekonomiskt har man nu skapat nya förutsättningar där det bara finns plats och råd för 20 procent hyresrätter. Vad är problemet? - Jag undrar vad det gällande avtalet mellan Stångå-staden/Botrygg och kommunen har för moralisk och juridisk status när man så radikalt ändrar förutsättningarna för hela projektet, säger Mats Johansson. Östgöta Correspondenten 2008-02-28
Stockholms markpriser skjuter i höjden. Och efter de borgerligas maktövertagande i staden måste byggbolag som vill bygga bostadsrätter köpa loss marken.
Michael Cocozza

Michael Cocozza

– Det har lett till att små byggföretag inte har möjlighet att vara med och tävla om marken, säger Lars Ihse på Stockholms byggmästareförening. Ett företag som har drabbats är Botrygg i Linköping. Företaget var med och lade bud på markanvisningen vid Norra Stationsgatan, men bjöd för lågt. – Markköp blir tyngre för små företag. Man måste hosta upp mer pengar. Det hade varit lättare om det hade varit som förut, att man fick bjuda på tomträtt, säger Michael Cocozza, vd på Botrygg. De mindre företagens problem har uppmärksammats av Stockholms byggmästareförening. – Småföretagen har inte möjlighet att tävla när stan vill ha ut så mycket som möjligt för marken. De måste ligga ute med pengarna i tre eller fyra år innan de får tillbaka pengarna, säger Lars Ihse, föreningens vd. Än värre för småföretagen blir det på grund av att planprocesserna tar längre tid. – Stadsbyggnadskontoret saknar resurser, det har blivit en propp där, säger Lars Ihse. Stockholms byggmästareförening ska träffa stadens exploateringsnämnd om någon månad för att få till en förändring. – Det är viktigt för konkurrensen, utvecklingen och mångfalden att de mindre företagen kan vara med. Ett sätt att underlätta för dem skulle kunna vara att flytta fram betalningen för marken, säger Lars Ihse. Han tror att det blir en mindre förmånlig kalkyl för byggföretagen när de måste köpa marken. – Jag tror inte att det går att ta ut merkostnaden när man säljer till kunden, säger han. Markpriserna i Stockholms ytterstad ligger mellan 3 000 och 13 000 kronor per kvadratmeter bostadsyta. I innerstan ligger priserna ännu högre. Vid Norra Stationsgatan i Vasastan såldes marken förra året för mellan 17 650 och 18 500 kronor per kvadratmeter. – Lösningen är att dela in anvisningarna i mindre enheter, anser Michael Cocozza. I Henriksdalshamnen var det 50 lägenheter i varje enhet, det var ett bra exempel på hur det ska gå till. Där gick också flera anvisningar till mindre byggföretag. I Norra Stationsområdet var en enhet 200 lägenheter, säger han. Byggjätten JM ser dock en del praktiska problem med att dela upp anvisningarna i mindre enheter. – Vi förstår tanken att man vill öka konkurrensen. Men det ger praktiska problem. Att köpa mark och utveckla bostäder kan ta fem år och då hinner saker hända på marknaden. Då vill man kunna bedöma risker och ta beslut på egen hand, utan att vara beroende av någon annan aktör som man kanske delar garage med, säger Zdravko Markovski, chef för JM Bostad Stockholm. – Det allra viktigaste när det gäller stadens markanvisningar är dock att de fördelas genom anbud och inte genom direktanvisning, menar Michael Cocozza. – För få markanvisningar fördelas i konkurrens. Jag tycker att det är bättre att tävla om markpris när det gäller bo- och äganderätt alternativt den lägsta hyran för hyresrätt. Då får vi transparenta processer och en mer effektiv marknad. För många direktanvisningar leder till att byggherrarna blir för beroende av stadens tjänstemän. Direktanvisningar öppnar också vägen för korruptionsliknande tendenser, säger han. ...

Fakta/Markanvisningar

Genom markanvisningsbeslut fördelar staden mark till olika intressenter inför en planering av ny bebyggelse. Den byggherre som får en markanvisning har två år på sig att ensam förhandla med staden om förutsättningarna för nya bostadsbyggen. Markanvisningar kan ske genom att staden direktanvisar ett område eller genom anbudsförfarande. Majoriteten av anvisningarna görs genom direktanvisning. I markanvisningspolicyn anges att anbudsförfarande ska användas i så stor omfattning att staden får goda kunskaper om marknadsvärdet på mark. Det behövs fler bostäder i Stockholm och stadens nuvarande politiska majoritet har som ambition att bygga 15 000 bostäder under mandatperioden. Under perioden från 2010 till 2030 är målsättningen att ytterligare 60 000 lägenheter ska byggas. För exploateringskontoret, vars nämnd fördelar markanvisningar, innebär detta att 3 000 lägenheter per år ska föras fram till markanvisning mellan 2007 och 2010. I markanvisningspolicyn står att staden vid valet av byggherre bör verka för att konkurrensförhållandena på marknaden främjas, till exempel genom att uppmuntra nya företag att etablera sig i Stockholm. Byggvärlden 2008-01-31