Botrygg i media

Linköpings-Posten
Linköpings-Posten
Byggindustrin
VVS-Forum, nr 4
Byggindustrin
Linköpings-Posten nr 105
Linköpings-Posten nr 106
Bofast
Arkitekten
Linköpings-Posten