Botrygg i media

"Kommunens bolag ska inte ägna sig åt "Sweetheartaffärer" utan leva upp till kommunens policy att försäljning ska ske på objektiva grunder". Den anklagelsen riktar Botryggs VD, Michael Cocozza, mot Tekniska verken efter deras försäljning av tomtmark på Bjälbogatan och Häggvägen.
Offentlig egendom ska säljas i en öppen process, anser Botryggs VD, Michael Cocozza. Bråket handlar alltså om försäljning av tomtmark. Den ena tomten ligger i Gothfridsberg och den andra i Åleryd. Det Botryggs vd är upprörd över är att Tekniska verken inte bjöd ut tomterna på den öppna marknaden så alla kunde vara med och bjuda utan sålde tomterna direkt till NCC och JM. ”Enkel öppen process” Linköpings kommun har en policy som reglerar hur fastighetsförsäljningar ska gå till väga. Offentlig egendom ska säljas i en öppen och transparent process. – Det är det enda verkningsfulla medlet i syfte att hålla korruptionen borta från processen. Har kommunen nu denna policy så ska också bolagen följa den policyn, säger Michael Cocozza, och fortsätter. – Man kan jämföra den här processen med den som skedde vid försäljningen av mark i östra Lambohov, det var en enkel öppen process där hela marknaden var inbjuden. Därmed kunde man sprida information om kvalité, markpris och boendekostnader. Har inte Tekniska verken gjort detta? De har inte gått ut med försäljningarna utan har sålt till utvalda företag. I det ena fallet till JM och i det andra NCC. – Jag tycker att när kommunen säljer något så ska man gå ut och erbjuda marknaden det man säljer. Man kan inte ringa upp företag som man gillar och föreslå en affär. Tekniska verken som går så bra kanske hade fått bättre pris för marken om man hade gått till marknaden. Att göra öppna affärer är det enda sättet att hålla korruption borta från processen, säger Cocozza. ”Jag känner inte karln!” Stig Holm, vd för Tekniska verken, blir upprörd när han hör anklagelsen: – Struntprat jag känner inte karln. Jag har aldrig träffat honom. Om han är så angelägen att köpa mark av oss får han väl söka upp mig. Dessutom ska jag svara på det brev han skickade till styrelsen. Jag har bara inte hunnit än. Jag har viktigare saker att sköta, sade Stig Holm när Linköpings tidning nådde honom i Lund på väg till Danmark. Lena Burlin, ordförande i Tekniska Verken, styrelsen kommenterar ärendet: – Vi har behandlat Michael Cocozzas brev och bett Stig Holm, besvara det. Vad vi kan se har inte Tekniska verken begått några fel. Hårdare tag från kommunen Moderata samlingspartiets starke man, Paul Lindvall, är kritisk till förfarandet men framför allt är han kritisk kommunen. – Kommunen borde skaffa sig större rådighet när det gäller dessa frågor. När det gäller just dessa två tomter borde man tagit hem dem till sig istället för att låta bolaget sälja, säger han och fortsätter: – Innan man sålde dessa tomter borde kommunen nämligen själv vara klar vilken typ av boende man vill se på tomterna. Om det ska vara hyresrätter, bostadsrätter, villor, radhus eller punkthus. Det blir väldigt olyckligt om man ska överlåta det ansvaret på ett kommunalt bolag. Jag kan vara kritiskt till Tekniska verkens agerande men grundfelet ligger hos kommunen som inte tog tag i dessa försäljningsärendet. – Likadant blir det nu när det gäller Berga centrum och Berga skolan. Här kan vi inte låta LKF sälja till högstbjudande. Vi måste ha klart för oss hur vi vill se området i framtiden innan vi agerar, säger Paul Lindvall. Linköpings Tidning 2005-03-05
Byggkostnadsforum
Linköping är för anonymt för bilister på E4. Förutom de belysta flygplanen och den nya Gärstadpannan finns inget som berättar att man passerar Linköping. Förutom att det kommer en och annan doftpuff från biogasanläggningen så är det mörkt. Detta vill kristdemokraternas Lars Eklund ändra på. Han vill att Vägverket ska sätta upp lampor längs E4 från Tiftrondellen till Tallbodarondellen. Norrköping har det, Jönköping har det, Uppsala har det och naturligtvis Stockholm och Göteborg, men inte Linköping. Linköpings stadsmotorväg är mörklagd, precis som vilken annan landsväg som helst. -Linköpings stad kan exponera sig mot tusentals trafikanter varje dag på motorvägen, men gör det inte. Tornby vänder baksidan mot motorvägen. Infarten mot staden från Tiftrondellen är mörklagd, detsamma gäller infarten vid Tallboda. För att inte måla allt i svart finns några ljuspunkter utefter motorvägssträckan: SAAB:s historiska flygplan och Tekniska Verkens "Nya Gärstad", säger Lars Eklund i en motion till teknik- och samhällsbyggnadsnämnden. - Det är dags att förmedla budskapet att vid motorvägen ligger en attraktiv och expansiv stad fylld av ljus, värme och aktivitet. När man passerar staden i flödande motorvägsljus ska man samtidigt se de inbjudande ljusstråken in till staden. Självklart lockar detta till besök, en paus på en lång resa. Kanske den pausen bidrar till ökat nyföretagande och inflyttning. Varde ljus - En upplyst stadsmotorväg med ljusstråk in till staden innebär vad somliga kallar "city beautification", men det handlar också om marknadsföring av staden. Sist men inte minst innebär belysningen högre trafiksäkerhet på den upplysta sträckan. Eklunds partikamrat, Jan-Willy Andersson spär på marknadsföringsidén genom att önska sig en rastplats utmed den aktuella sträckan. - Det har vi pratat om länge. Vi skulle vilja ha en lite originellare rastplats än de traditionella, i höjd med Stångån. Kunde vi sen får till det så att E4:ans resenärer kunde åka motorbåt till Stångsmagasinet så vore det bra, säger Jan-Willy Andersson. Rastplats Just den idén saluförde Botryggs vd, Michael Cocozza, för ett tag sedan. Enligt de uppgifter tidningen fått del av ställer sig Vägverket inte helt avvisande till tanken. Vilket i sin tur torde innebära att de bekostar de cirka 20 miljoner avfarterna skulle kosta
Idén om en rastplats vid Stångån saluförde Botryggs vd, Michael Cocozza, för ett tag sedan Sedan är det upp till Botrygg att bygga en rastplats som skiljer sig så markant från övriga rastplatser att bilisterna väljer att stanna just där. Men det är en annan historia. Linköpings Tidning 2005-02-24
Linköpings-Posten
Linköpings-Posten
DN Annonsbilaga
Linköpings-Posten
Linköpings-Posten
Linköpings-Posten
Stockholmsbyggarna nobbar Botryggs billiga bostäder Byggindustrin