Archives

Zinkens väg 21

Förskolan Skarpskytten förvärvades av Botrygg 2021. Den ligger fantastiskt fint i Tantolunden på Södermalm. Förskolan drivs av Pysslingen som är en del i Academedia-koncernen.

Götalandsvägen 207-209

Under 2015-2017 uppförde Botrygg en hotellfastighet i Älvsjö centrum. Hotellet rymmer 174 hotellrum kombinerat med 77 företagslägenheter.

Hotellet har med sina sexton våningar blivit en accentbyggnad som markerar entrén till Älvsjö. Byggnadens utformning togs fram genom ett parallellt skissuppdrag där arkitektkontoren White, Kjellander & Sjöberg samt Nyréns medverkade. Vinnande förslag kom från White arkitekter och togs fram av en arbetsgrupp bestående av Pontus Pyk, David Alton, Oskar Norelius och Sam Keshavarz (landskap).

Den bärande gestaltningsidén för hotellet är att med enkel volymhantering och noggrann hantering av utskjutande och vridna byggnadsvolymer skapa en tydlig profil l i stadsbilden, samtidigt som ett varierat innehåll möjliggörs med hotellrum av varierande storlekar.

Vävar Johans gata 1

När Hammarby Sjöstad skulle börja bebyggas 2005 köpte Botrygg mark i kvarteret Sjön och påbörjade byggnation av en byggnad för förskoleverksamhet. Under 2006 stod förskolan Ekbacken färdig. Denna förskola drivs av Katarina Sofia Stadsdelsförvaltning och ligger i direkt anslutning till Sickla Park.

Byggnaden är byggd av material av hög kvalitet och har fönster med låg brösthöjd för gott ljusinsläpp. Rummen är öppna upp till nock för att skapa rymd och god luftkvalitet.

  • Kvm: 826
  • Färdigställande: År 2006

Vävar Johansg. 4, 6, 8, Skeppsmäklarg. 5, 7, 9

Fastigheten är belägen i Hammarby Sjöstad i södra delarna av Stockholm och består av 108 lägenheter med butiker i bottenplan. Lägenheterna är fördelade på sex punkthus som vänder sig in mot gården med parken i söderläge.

I kvarteret finns även två förskolor som har sin lekplats på innegården, de ger ett mycket positivt bidrag till en levande och social boendemiljö. Kvarteret inrymmer dessutom två restauranger och ett café som ytterligare förstärker känslan av ett levande kvarter, vilket i sin tur leder till att hyresgästerna upplever en trygg närmiljö.

Redskapsvägen 28-40

Under hösten 2010 påbörjade Botrygg sin första nybyggnationsetapp vid Joannelundstoppen i Hässelby och det nybyggda området har fått namnet Johannelunds Trädgårdstad. Den nya stadsdelen ligger utmärkt till med två T-banestationer (Johannelund och Hässelby Gård) inom bekvämt gångavstånd och flera busslinjer framför dörren. Förutom den service som kommer att erbjudas i de lokaler som byggs i det nya området ligger Hässelby Gårds centrum ett stenkast bort och till det helt ombyggda, supermoderna Vällingby Centrum är det någon kilometer.

I etapp ett har Botrygg uppfört sammanlagt 127 hyreslägenheter fördelade på fem punkthus med 4-5 våningar.

Lägenheterna är inredda med samma höga standard som i Botryggs övriga nybyggda fastigheter. Detta innebär trägolv i samtliga rum, helkaklade badrum med klinkergolv samt vitvaror av hög kvalitet.