Archives

Västertorpsvägen 131

Botrygg förvärvade fastigheten Fotsacken 1 i Stockholm 2021. I dagsläget finns det ett Good Morning hotell samt ett gym i byggnaden. Den totala ytan är cirka 8.600 kvadratmeter, omfattande 206 rum, gym och restaurang.

På fastigheten finns en byggrätt för ca 160 hyresrätter, samt att detaljplanen tillåter en påbyggnad av hotellet med 2 plan. Läs mer på projektsidan.

Instrumentvägen 5

Fastigheten ligger i Örnsberg, ett stenkast från tunnelbanan. Lokalerna i fastigheten hyrs av Stockholms kommun. Här pågår en detaljplan för att bygga om industriområdet till ett bostadsområde.

Solhems Hagväg 10

Fastigheten inrymmer en vårdcentral som drivs av regionen och en öppen förskola som drivs av kommunen. Förvärvad av Botrygg 2021.

Zinkens väg 21

Förskolan Skarpskytten förvärvades av Botrygg 2021. Den ligger fantastiskt fint i Tantolunden på Södermalm. Förskolan drivs av Pysslingen som är en del i Academedia-koncernen.

Götalandsvägen 207-209

Under 2015-2017 uppförde Botrygg en hotellfastighet i Älvsjö centrum. Hotellet rymmer 174 hotellrum kombinerat med 77 företagslägenheter.

Hotellet har med sina sexton våningar blivit en accentbyggnad som markerar entrén till Älvsjö. Byggnadens utformning togs fram genom ett parallellt skissuppdrag där arkitektkontoren White, Kjellander & Sjöberg samt Nyréns medverkade. Vinnande förslag kom från White arkitekter och togs fram av en arbetsgrupp bestående av Pontus Pyk, David Alton, Oskar Norelius och Sam Keshavarz (landskap).

Den bärande gestaltningsidén för hotellet är att med enkel volymhantering och noggrann hantering av utskjutande och vridna byggnadsvolymer skapa en tydlig profil l i stadsbilden, samtidigt som ett varierat innehåll möjliggörs med hotellrum av varierande storlekar.