Odensvägen 15, Byle Allé 28

Invid Byle Allé i Täby kyrkby i Stockholm har Botrygg uppfört 18 fristående enbostadshus och sex flerbostadshus med sammanlagt 28 lägenheter. Flerbostadshusen har en tydlig gatu- och gårdssida där husen vänder sig mot gatusidan med sina entréer och skapar en inneslutande känsla mot gårdssidan. Samtliga lägenheter är mycket ljusa då de är tresidiga eller ligger …

Odensvägen 15, Byle Allé 28 Läs mer »