Slöjdgatan 9

Fastighet i Övre Vasastaden med lokaler.