Storvreta centrum

Storvreta centrum Vi köpte sommaren 2020 fem fastigheter i Storvreta Centrum. Strävan är att gemensamt med kommunen ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av Storvreta Centrum. Projektets status är i dagsläget att involvera de arkitekter och stadsplanerare/stadsutvecklare som kommer driva detaljplaneprocessen. Utöver detta sker även en dialog med aktörer som är intresserade av att etablera verksamheter …

Storvreta centrum Läs mer »