Löttinge

Löttinge Våren 2023 påbörjades arbetet med att uppföra ett LSS-boende i Täby med sex lägenheter. Lägenheterna kommer att vara på 50 kvm vardera och inkludera hall, kök, vardagsrum, sovrum och badrum. I varje byggnad kommer det finnas gemensamhetsytor, personalrum och varje lägenhet kommer att ha en avskärmad uteplats.