Kategoriarkiv: bildbredd1

Första hyresöverenskommelsen i Göteborg är klar

Den första hyresöverenskommelsen för år 2015 är klar i Göteborg. Privatägda Botrygg Göteborg AB och Hyresgästföreningen är överens om en hyreshöjning på 0, 45 procent från årsskiftet. Det är en uppgörelse som båda parter är mycket nöjda med. - Botrygg ser en dämpad ekonomi i Sverige med mycket låg eller ingen inflation under 2015, säger Joachim Arcari, vd för Botrygg Göteborg. Det ger oss ett gynnsamt läge och därför är det här en rimlig nivå. Ränteläget har under 2014 varit rekordlågt och även detta är en bidragande orsak till att hyresvärdarna bör dela med sig av de lägre räntekostnaderna. Med den här uppgörelsen vill vi också ta vårt ansvar för den rådande situationen på bostadsmarknaden, för hyresrätten och för de hushåll som är ensamstående eller ekonomiskt svagare i samhället. Hyresgästföreningen har inför höstens förhandlingsomgång betonat vikten av att hyresvärdarna visar största möjliga återhållsamhet i sina hyreskrav inför 2015. Föreningen har redan begärt förhandlingar med ett antal av de större kommunala och privata hyresvärdarna i regionen och framhåller bland annat det samhällsekonomiska läget och hyresgästernas ekonomi som viktiga skäl för att hålla hyreskraven nere. - Därför känns det väldigt bra att Botrygg nu går i spetsen och visar att de är beredda att ta ansvar för sina hyresgäster, för den ekonomiska utvecklingen i stort och för att hyresrätten ska få förutsättningar att vara en konkurrenskraftig boendeform, säger Pedram Kouchakpour, förhandlingschef för Hyresgästföreningen i region Västra Sverige. Vi förutsätter nu att fler hyresvärdar i Västsverige också är beredda att ta sitt ansvar för hyresutvecklingen. Dagens uppgörelse, som omfattar Botryggs cirka 300 lägenheter i Göteborg, innebär att en genomsnittslägenhet som i dag kostar 7 200 kronor blir cirka 32 kronor dyrare per månad.

Motala forum och Botrygg

Varje år arrangeras konferensen Motala Forum av föreningen Bostad i Samverken. I år var det så dags för den fjortonde upplagan men på grund av bråk kring en av föredragshållarna ställs denna in. Bostad i Samverkan bestod av medlemmarna Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, Sveriges allmännyttiga bostäder ( Sabo ), Motala kommun och kommunala Bostadsstiftelsen Platen. Medlemmen Hyresgästföreningen önskade bjuda in Michael Cocozza från Botrygg i Linköping som föredragshållare, något som skapade osämja och blev upprinnelsen till Hyresgäst-föreningens avhopp. I tidningen MVT framgår det att Hyresgästföreningen ville bjuda in honom som föreläsare för att visa på att det går att bygga nytt till vettiga priser. Fastighetsägarna vägrade att ta in Cocozza som föreläsare med motiveringen att han förespråkar en platt hyressättning. – I klartext betyder det att han höjt hyrorna för lite, säger Björn Johansson, regionordförande i Hyresgästföreningen Sydost, till tidningen Hem & Hyra. I den konflikt som uppstod valde övriga medlemmar att ställa sig på Fastighetsägarnas sida, något som till slut ledde till att Hyresgästföreningen hoppade av samarbetet. Det var tråkigt att konferensen Motala Forum inte blev av i år säger Michael Cocozza på Botrygg. Botryggs hyressättning handlar om att vi ska hålla konkurrenskraftiga priser jämfört med allmännyttan. Vi tror på en utveckling med en större marknadsandel för det privata fastighetsägandet. Förutsättningen för det är att vi som privata ägare visar att vi kan leverera en bättre produkt än allmännyttan till ett lägre pris. Kan vi inte klara av det så har vi heller inte utrymme för att växa avslutar Michael Cocozza.   Läs mer på MVT: http://www.mvt.se/nyheter/motala/?articleid=10022560 Sveriges radio: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=5929693 Hem & hyra: http://www.hemhyra.se/ostergotland/motala-forum-laggs-ner-efter-brak-om-foredragshallare

Botrygg tar Motel L till Älvsjö

Botrygg anvisades 2012 mark i Älvsjö Centrum för nybyggnation av hotell/lägenhetshotell. Detaljplanearbetet har sedan dess pågått och i och med att byggstart närmar sig har även arbetet med att välja en operatör pågått parallellt. Urvalsprocessen har skett under våren och för en vecka sedan tecknade Botrygg avtal med Ligula Hospitality Group AB om att bygga ett nytt hotell under varumärket Motel L med 172 rum i Älvsjö Centrum. Hotellet kommer bli en accentbyggnad med 16 våningar som ska markera entrén till Älvsjö. Hotellets utformning togs fram genom ett parallellt skissuppdrag där arkitektkontoren White, Kjellander & Sjöberg samt Nyréns medverkade, se illustration bifogat. Hotellet beräknas stå klart under hösten 2016. På toppen av hotellet ämnar Botrygg också bygga mellan 75-80 hotellägenheter för kommersiell uthyrning, så kallad Corporate Housing. Jättekul att vi så snabbt lyckas teckna avtal om ytterligare ett Motel L. Det första vi öppnade har fått ett mycket positivt bemötande på marknaden och det stärker oss i att konceptet ha en stark plats på hotellkartan. Att vi gör detta med en fastighetsägare som kan och arbetar med kvalité gör detta till ett mycket spännande projekt i ett expansivt område av Stockholm, säger Uwe Löffler, vd för Ligula Hospitality Group AB. Vi är mycket nöjda att vi lyckas teckna detta avtal. Vi ser Motel L som ett intressant varumärke med mycket stor potential. Att utveckla och avyttra denna typ av fastigheter ger oss kapital till att öka takten på nyproduktion av bostäder, säger Adam Cocozza, vd för Botrygg AB.

Botrygg säljer tre fastigheter i Malmö

Den 2 december 2013 sålde Botrygg Göteborg AB fastigheterna Fregatten 1, Fullriggaren 3 och Fullriggaren 5 i Västra Hamnen i Malmö till Bengt Nevsten Fastigheter. Samtliga fastigheter uppfördes 2011-2012. Fullriggaren 5 (Fregattgatan 12, Östra Varvsgatan 52, 58) består av 58 hyresrätter, Fullriggaren 3 (Riggaregatan 45, 49, Fregattgatan 10) består av 47 hyresrätter och Fregatten 1 Fregattgatan 9-11) består av en förskola med 4 avdelningar för 74 barn, 12 resurslägenheter och 9 LSS boendelägenheter. Den dagliga förvaltningen av fastigheterna kommer från och med den 2 december att hanteras av Förvaltnings AB Stadsbostäder.

Invigning av Botryggs nybyggda vårdboende

I Duvkullen utanför Linköping har Botrygg uppfört ett nybyggt vårdboende för äldre. Boendet består av 39 vårdbostäder på fyra plan. På varje plan finns det dessutom gemensamt allrum, kök och en stor terrass. Varje lägenhet är drygt 33 kvm och på gården finns boulebana, fruktträd och bärbuskar. Den 11 september hade vårdboendet invigning och det firades bland annat med en ceremoniell bandklippning och mingel med snittar.   Bandklippning Snittar