Kategoriarkiv: bildbredd2

Botrygg bygger nya vårdbostäder

Den 25 oktober 2013 tilldelades Botrygg, via en markanvisningstävling, uppdraget att bygga 50 nya vårdbostäder i Sandrinoparken bakom gamla lärarhögskolan i centrala Linköping.
Upphandlingen överklagades av Skanska (SMEBAB) som också deltog i markanvisnings-tävlingen. De ansåg att Botryggs anbud inte uppfyllde samtliga skall-krav och projekteringen av det nya äldreboendet fick därför skjutas upp. Idag kom domen från Förvaltningsrätten om att Skanskas (SMEBABs) ansökan om överprövning avslås.
I domen framgår att:
”Förvaltningsrätten har inte funnit att det i upphandlingen uppställts något krav att det i anbuden ska ingå färdiga underlag i form av ritningar och planer som motsvarar de tekniska krav som uppställts i upphandlingen. Arbetet med att färdigställa ritningar och planer av detta slag synes istället vara planerat att göras tillsammans med vald leverantör under kontraktsperioden”
- Domen är intressant för den ger kommunen möjlighet att göra upphandlingar av nya byggnader utan att krav ställs på helt färdiga handlingar i anbudsskedet. Det vore helt omöjligt att fem olika anbudsgivare skulle ta fram färdiga bygghandlingar som Skanska (SMEBAB) synes ha menat i denna process, säger Botryggs VD Michael Cocozza.

Säljstart för etapp två i Bandhagen 9/2!

Då trycket på husen var så stort har vi nu säljstart för etapp två i Bandhagen! Säljstarten är söndagen den 9/2 kl. 13.00-14.00 i HusmanHagbergs kontor på Aspudden (Hägerstensvägen 138). Botrygg bygger sammanlagt 31 äganderätter fördelat på 26 radhus och 5 villor i kv. Minneskortet i Bandhagen. Planlösningar och ytterligare information finns på projektets sida >>> Kv. Minneskortet är beläget på en solig kulle intill Trollesundsskogen i Bandhagen och nybyggnationen angränsar till dess grönska. Trots det naturnära läget är det kort gångavstånd till Bandhagens centrum och en knapp mil till Stockholms innerstad.    

Nu startar Övre Vasastaden

Idag kom beslut  från mark- och miljööverdomstolen om att Linköpings kommun får rätt mot SAAB i bullerfrågan, det är i och med detta tillåtet att starta  byggnationen i Övre Vasastaden. Sammanlagt kommer vi att uppföra 1200 lägenheter i en första etapp omfattande de kvarter där Tielmans och Däckhuset låg tidigare. Det är sex byggherrar som kommer att dela på detta. Botrygg kommer att uppföra 600 lägenheter, såväl bostadsrätter som hyresrätter. För att skapa en mångfald i arkitektturen har tre kontor anlitats för att rita varsitt hus i kvarteret; M5 Arkitektur som ritar livsmedelsbutik och hyresrätter, Erséus Arkitekter som ritar hyresrätter och Christer Engdal Arkitektur som ritar bostadsrätter. Vi håller just nu på med att sanera marken efter gamla Startvätten, sammanlagt är det 24 ton jordmassor som ska schaktas upp och köras i väg. Saneringen kommer att fortsätta under hela våren. Vi kommer att påbörja rivningen av Däckhusets gamla lokaler under maj månad och vi räknar med att vara färdig till augusti då vi börjar själva byggnadsarbetena med att  gjuta källarens bottenplatta i det första kvarteret utmed Timmermansgatan/Sveagatan. Detta kvarter kommer att omfatta ca 240 lägenheter med en ny Hemköpbutik i bottenvåningen. Butiken blir ca 2 000 kvm med parkering utanför eller under butiken i garage. Garaget bygger vi i två plan. Mot Industrigatan blir det lokaler för  gatukök och  bageri. Vi hoppas vara klara för inflyttning i det första kvarteret i december 2015. Vi kommer att ha en fortlöpande produktion i det här området under de kommande 5-6  åren och planerar att erbjuda bostadssökande nya lägenheter kontinuerligt.

Informationskväll om Duvkullen 5/2 kl. 17.30!

Förra veckan hade Botrygg och Fastighetsbyrån en mycket välbesökt informationskväll om nybyggnationen i Duvkullen. Tack vare det stora intresset har vi nu bokat in ytterligare en kväll, denna gång onsdagen den 5/2 kl. 17.30 i Fastighetsbyråns lokaler på Repslagaregatan 23A. Under informationskvällen svarar vi på frågor om den planerade byggnationen i Duvkullen. Det kommer även finnas möjlighet att prata finansiering med Swedbank och reservera ett hus/en lägenhet. Anmälan om deltagande till Annette Alvarsson på Fastighetsbyrån på annette.alvarsson@fastighetsbyran.se eller 013-37 40 94. Välkomna!

Stort intresse för Botryggs säljstart av småhus i Bandhagen

Lördagen den 18 januari kl. 14.30 var det säljstart för Botryggs småhus i Bandhagen, Stockholm. Säljstarten som ägde rum på förskolan Skogen (precis intill projektet) var mycket välbesökt och kön startade redan kl 8 på morgonen. Under den dryga timmen som säljstarten pågick bokades drygt hälften av de hus som ska uppföras. Tack vare det stora intresset släpper vi snart även husen i etapp två. I området ska Botrygg sammanlagt bygga 31 äganderätter fördelat på fem villor och 26 radhus. Se planlösningar och priser på projektets sida >>>