Kategoriarkiv: Nyheter från Botrygg

Betala din avi med e-faktura

Ett fördelaktigt alternativ för dig som inte vill ha en pappersavi hemskickad är göra en anmälan om att få elektronisk hyresavi (s.k. e-faktura). Den elektroniska avin skickas då direkt till dig via din internetbank där du kan se och betala avin, som har samma innehåll som den ordinarie pappersavin. E-faktura kan erbjudas dig som betalar räkningar via någon av följande banker; Danske Bank, Swedbank, Sparbanken Syd, Sparbanken Öresund, Nordea, SEB, Handelsbanken, Skandiabanken, Stadshypotek Bank, ICA Bank samt Länsförsäkringar Bank. Sök efter företaget ”Botrygg” i internetbanken vid anmälningstillfället. Tänk på att ha en tidigare avi tillgänglig då information från denna ska anges vid anmälan. Mer information om e-faktura och hur du anmäler dig finns på www.botrygg.se/e-faktura. Även medlemmar i bostadsrättsföreningar som administreras av Botrygg kan få sin månadsavi via e-faktura. Anmälan sker på samma sätt som ovan, då föreningarna är anslutna till Botryggs e-fakturaavtal.

Botrygg återigen nominerat till utmärkelsen Sveriges bästa bostadsförvaltare

Varje år genomför Branschindex en hyresgästundersökning där landets hyresgäster får sätta betyg på sin hyresvärd. För femte året i rad är Botrygg AB, som vann 2011, nominerad till det prestigefyllda priset Sveriges bästa Bostadsförvaltare. De tre nominerade bolagen i klassen” Bostäder över 2000 lägenheter” är Roslagsbostäder AB, Stockholms Kooperativa Bostadsbolag samt Botrygg AB som har lägenheter i Linköping, Norrköping, Göteborg, Örebro och Stockholm. – Det är en utmaning att hålla förvaltningskvalitén uppe i takt att företaget växer, säger förvaltningschef Henrik Söderbring. Vi genomför ständigt förbättringsarbeten, alltid med kvalitet och långsiktighet i åtanke, och det är väldigt roligt att våra kunder uppskattar det jobb vi gör. Vinnare av årets undersökning presenteras på fastighetsmässan Business Arena i Stockholm den 16 september.

Botrygg får markanvisning i Gårda, 110 lägenheter i centrala Göteborg

Botrygg erhåller markanvisning för de tidigare rivningshotade kvarteren i Gårda, invid Liseberg, Göteborg. Beslut meddelades av fastighetsnämnden 18/5. I och med beslutet tryggas nu 110 lägenheter. Botrygg går in i projektet för att bevara bostäderna och fortsatt erbjuda låg hyra. – Vi är mycket glada över att få påbörja renovering av dessa fastigheter och även att få påbörja utredningen om bevarande området, säger Botrygg Göteborgs VD Joachim Arcari. Efter 2-3 års kontakt med kommunen och politiker ser vi fram emot att påbörja arbetet. Botrygg erhöll projektet i en öppen markanvisningstävling som Göteborgs stad anordnat. I bedömningen framgick det att företagets förslag var starkast när det gäller att lösa buller, luft och riskhantering för bostäderna. I utdrag från kommunens beslut framgick det att: ”Bedömningen är att Botrygg Göteborg AB har goda förutsättningar att tillsammans med staden ordentligt pröva möjligheterna för långsiktig bostadsanvändning i kvarteren Eken och Cedern och med hjälp av ny teknik och kreativa lösningar låta husen varsamt rustas upp i dialog med de boende.” – De renoverade bostäderna skall renoveras varsamt och hyras ut till låg kostnad säger Joachim Arcari. För Botrygg är detta ett led i satsningen för ett socialt blandat boende, ett projekt som pågår även i Frihamnen. Fastigheten är idag fullt uthyrd och målsättningen är att de boende skall kunna bo kvar i sina lägenheter under renoveringstiden. Intresseanmälningar för kvarteret kommer att läggas upp på Botryggs hemsida när vi kommit längre i projekteringen, som kommer att ske i samråd med bostadsföreningen.

Botrygg erhåller mark i Södra Ladugårdsängen i Örebro

Under våren har Örebro kommun anordnat en markanvisningstävling omfattande den första av flera etapper i Södra Ladugårdsängen i Örebro. Helt utbyggt kommer området bestå av cirka 2 000 bostäder. Även verksamhetslokaler kommer byggas i utpekade stråk och lägen och kommer att bidra till folkliv och social samvaro i området. Sammanlagt lämnades ca 30 anbud in till den populära markanvisningstävlingen och i beslutet tillkännagavs att Botrygg tilldelats det så kallade område H (se illustration nedan). Botryggs tilldelning omfattar ca 120 lägenheter som kommer bestå av hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart för södra Ladugårdsängen planeras till hösten 2016.   Tilldelning

Nysläppta lägenheter i Övre Vasastaden

Nu har vi släppt 156 nya bostadsrätter i Brf Vasaportalen och Brf Vasagården i Övre Vasastaden. Lägenheterna, som ligger i hjärtat av Övre Vasastaden invid det nya torget, erbjuder en hög utrustningsnivå med påkostade materialval. Möjlighet till inflyttning finns från januari 2016. Läs mer information om projekten och se planlösningar på http://www.botrygg.se/nyproduktion/nyproduktion-ovre-vasastaden/