Vi minskar vår klimatpåverkan genom att minska våra lager

Under 2022 inleddes ett mer omfattande miljö- och klimatarbete på logistikavdelningen och under året har hela avdelningen varit engagerad för en fortsatt utveckling. Målet har varit tydligt: att ta krafttag för att minska vår klimatpåverkan och skapa en ännu större kontroll över våra lagersaldon. Catrin Fandrey, logistiker på Botrygg, har varit drivande i projektet.

Hur har ni jobbat med återbruk under 2022?

Vi har jobbat brett med flera olika delar men en av de mer omfattande insatserna har varit att öppna en Blocketbutik där vi har kunnat bedriva försäljning både till privatpersoner och företag.

Hur går det till när vi säljer material via Blockets företagssida?

För att skapa en överblick har jag och mina kollegor genomfört flera inventeringar vid våra projekt. Jag har en samverkansroll gentemot platscheferna för att vi på bästa sätt ska kunna använda det överblivna materialet innan vi köper nytt. Det handlar också om att se över vad vi kan lagra och spara till kommande projekt.

Jag har som rutin att besöka våra projekt var sjätte vecka. På det sättet kan vi även se vad som kan skickas mellan våra pågående projekt. I de fall där vi ser att vi har överblivet material försöker vi i första hand skicka tillbaka det till leverantören. Nästa steg blir att sälja det till företag eller privatpersoner. Det absolut sista steget är att kassera.

Hur skiljer sig arbetet 2022 med hur vi har jobbat under föregående år?

Vi har haft försäljning tidigare men det är först nu som vi har satsat på det i mer omfattande skala.

Vad har vi sålt genom Blocketbutiken under 2022?

Vi har koncentrerat oss på fönster under 2022. Främst från vårt lager i Linköping men också från vårt projekt i Östra Sala Backe i Uppsala. Vår strategi är att försöka sälja materialet direkt från byggena för att undvika onödig frakt. Det ger i sin tur både en ekonomisk och klimatbaserad vinst.

Vilka har visat intresse för försäljningen?

En del av fönstren har sålts till privatpersoner som ska använda dem till redan befintliga eller planerade växthus. Några privatpersoner har även köpt fönster till sina hus. Det går alldeles utmärkt eftersom vi har treglasfönster. Vi ser det här som en win-win-situation eftersom det minskar energikostnaderna för kunderna och är bättre för klimatet. Vissa företag har också hört av sig och köpt både fönster, radiatorer och mosaik. Ett företag skulle till exempel använda allt detta till att bygga tiny houses.

Hur planerar vi att jobba under 2023?

Vi planerar att lägga i en högre växel. En stor del av arbetet under 2022 har bestått av att inventera och skapa en bättre överblick. Under 2023 är planen att vi ska sälja mer material genom vår Blocketbutik.

Under 2022 har vi sålt och återbrukat material för ett par hundra tusen kronor och det är en utveckling som vi är väldigt nöjda med.

Rulla till toppen