Kategoriarkiv: Nyheter från Botrygg

Stort intresse för Botryggs säljstart av småhus i Bandhagen

Lördagen den 18 januari kl. 14.30 var det säljstart för Botryggs småhus i Bandhagen, Stockholm. Säljstarten som ägde rum på förskolan Skogen (precis intill projektet) var mycket välbesökt och kön startade redan kl 8 på morgonen. Under den dryga timmen som säljstarten pågick bokades drygt hälften av de hus som ska uppföras. Tack vare det stora intresset släpper vi snart även husen i etapp två. I området ska Botrygg sammanlagt bygga 31 äganderätter fördelat på fem villor och 26 radhus. Se planlösningar och priser på projektets sida >>>    

Säljstart för småhus i Bandhagen 18/1!

Botrygg bygger 31 äganderätter fördelat på 26 radhus och 5 villor i kv. Minneskortet i Bandhagen. Planlösningar och ytterligare information finns på projektets sida >>> Kv. Minneskortet är beläget på en solig kulle intill Trollesundsskogen i Bandhagen och nybyggnationen angränsar till dess grönska. Trots det naturnära läget är det kort gångavstånd till Bandhagens centrum och en knapp mil till Stockholms innerstad. Välkomna på säljstart lördagen den 18/1 kl. 14.30-16.00! Plats: Skogen förskola på Trollesundsvägen 55

Första spadtaget för nya äganderätter i Duvkullen

Botrygg påbörjade i och med det första spadtaget byggnationen av 26 nya småhus i Duvkullen i Linköping. Detta är den fjärde etappen av nybyggnation inom kv. Tandkronan. Tidigare har en större förskola, en kombinerad förskola/skola som hyrs av Montessoriskolan och ett äldreboende som hyrs av Linköpings kommun uppförts. I den aktuella, fjärde, etappen ska sammanlagt 26 småhus byggas fördelat på enplans-, par- och radhus. Enplanshuset är 98 kvm på 4 rok, parhuset är 125 kvm på 5 rok och radhuset är 112 kvm på 3 rok.  Bostäderna kommer att säljas som äganderätter och samtliga hus kommer att ha egna trädgårdar i varierande storlekar. Till varje hus hör även en carport på tomten och inom området kommer en större lekplats att uppföras.  Radhusen och parhusen är i två plan. Vid det första spadtaget för projektet deltog Kristina Edlund (vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden) och Rebecka Gabrielsson (ledamot geografiska utskottet). På plats finns även Maria Brahim (byggchef Botrygg), Malin Karlsson (projektledare Botrygg) och Charlotta Ek (projektassistent Botrygg). Se mer information på projektets sida >>>

God jul och gott nytt år!

Barbro Engman, Hyresgästföreningen, och Botrygg i första hyresavtalet för hela landet

Förhandlingarna om nästa års hyresnivåer är nu i full gång. Idag råder ett lågt inflationstryck i Sverige som bidrar till fortsatt låga räntor. Den generella bilden för samtliga europeiska länder är hög arbetslöshet, ett stort utbud av kapital som ska placeras samt låg efterfrågan. Det finns därför mycket som talar för att trenden med låga räntor består under de kommande två-tre åren. Mot den bakgrunden finns goda skäl att hålla hyreshöjningarna på en likaledes låg nivå. Idag träffar därför Botrygg AB, en av de stora privata fastighetsägarna i landet, ett ramavtal med Hyresgästföreningen där hyreshöjningen stannar på 0,9 % för alla Botryggs hyresgäster i Stockholm, Göteborg, Norrköping och Linköping. Det ska jämföras med det snitt på 2,78 % som andra fastighetsägare hittills har yrkat. - Hyresvärdarna har ett mycket gynnsamt läge inför årets hyresförhandlingar som ger dem stora möjligheter att ta både ett samhällsekonomiskt ansvar och skapa bättre ekonomiska förutsättningar för sina kunder, Sveriges tre miljoner hyresgäster, säger Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen. - Det känns därför väldigt bra att Botrygg är beredd att ta det ansvaret för sina hyresgäster, för den ekonomiska utvecklingen i stort och att de vill arbeta för att hyresrätten ska få förutsättningar att vara en konkurrenskraftig boendeform, säger Barbro Engman. - Vi är nöjda med denna uppgörelse, 0,9 % när vi har 0-inflation är en rimlig nivå. säger Michael Cocozza, VD Botrygg AB. Det är idag svårare än någonsin att få en bostad i Sverige. I mer än hälften av landets kommuner byggs det för lite. Behovet av bostäder ökar, inte minst gäller det hyresrätter. Det är en omöjlig ekvation. Bostadsbristen får också dagligen konsekvenser för människor runt om i landet. De tvingas bo trångt eller tacka nej till utbildningsplatser och jobb. Men bostadsbristen är inte bara ett problem för dem som saknar bostad. En ökad tillgång på bostäder är en nödvändighet för Sveriges utveckling och för svensk tillväxt. - Ska prismekanismen på bostadsmarknaden fungera så kan vi inte ha stor bostadsbrist säger Michael Cocozza. - Nu hoppas vi fler fastighetsägare ställer upp och visar att de är redo att ta ansvar för hyresrättens utveckling, för rimliga boendekostnader och för en bostadsmarknad som präglas av konkurrens och som ger hyresgästerna reella valmöjligheter, avslutar Barbro Engman och Michael Cocozza.