Kategoriarkiv: Nyheter från Botrygg

Botrygg bygger åt Stockholms Dövas förening

I Hässelby, vid foten av Johannelundstoppen, växer det nya bostadsområdet Johannelunds Trädgårdsstad upp. Botrygg uppför här elva bostadshus fördelade på två etapper. Den första etappen, som enbart består av hyresrätter, håller för tillfället på att byggas och kommer att stå klart sommaren 2012. Ett av husen som uppförs är reserverat åt medlemmar i Stockholms Dövas Riksförbund och huset byggs i nära samarbete med föreningen.   Huset som har 21 lägenheter anpassas efter föreningens önskemål för att ge de boende en så bra miljö som möjligt. Några exempel på de anpassningar som görs är att installera en videoporttelefon så det går att teckna till besökarna, koppla ringklockan till en lampa för ljussignal samt att bygga breda, tröskellösa innerdörrar så att man lätt kan förflytta sig med rullator eller rullstol i lägenheten.   Huset anpassas även för eventuella synskador och dörrarna får därför tagläsare istället för nyckel. Inflyttning i lägenheterna är beräknad till juli 2012.

Botrygg får pris för god bostadsförvaltning

Den 21-22 september hålls det årliga eventet Business Arena i Stockholm. Business Arena har blivit Nordens och norra Europas viktigaste mötesplats för ledningspersoner och beslutsfattare i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn. Eventet avslutas med en prisutdelning där Barbro Engman, ordförande i Hyresgästföreningen, presenterar Branschindex resultat av Sveriges bästa bostadsförvaltare 2011.   Branschindex är en urvalsundersökning som genomförs årligen vid samma tidpunkt (maj – juni). En forskningsbaserad och testad enkät skickas ut till ungefär 200 slumpmässigt utvalda hyresgäster hos de företag som deltar. Enkäten innehåller frågor om service och policy hos företaget såsom förvaltningens besökstider, bemötande av fastighetsskötaren, trivsel i lägenheten och lägenhetens temperatur. Resultatet av enkäterna sammanställs för respektive företag och de fastighetsföretag, i olika storleksklasser, som får högst betyg av sina kunder presenteras på fastighetskongressen Business Arena tillsammans med redovisningen av det totala branschresultatet.   Tävlingen är uppdelad i tre kategorier beroende på hur många lägenheter man förvaltar (1-1999, 2000-8999 och 9000+) och resultatet baseras på hyresgästernas upplevelser av förvaltningskvaliteten. I kategorin 1-1999 deltog femton företag och på delad förstaplats kom Linköpingsföretaget Botrygg AB. Enkäten visar att företagets hyresgäster är väldigt nöjda med sitt boende och sin hyresvärd och extra goda resultat visades även vid hyresvärdens tillgänglighet, trivsel i lägenheten och den personliga tryggheten i trapphuset.   På plats för att ta emot priset är bland annat företagets VD Michael Cocozza, förvaltningschef Lotta Ekdahl samt Tomas Bergman, chef för fastighetsskötseln.   Det här är en bra modell för att mäta och jämföra nivån på den egna förvaltningen säger Michael Cocozza. Vår personal har gjort ett bra jobb, men vi fortsätter utvecklingsarbetet i syfte att få en ännu bättre service till våra kunder.   Tävlingen Branschindex Bostäder är en ny tävling som årligen ska återkomma och initiativtagarna bakom denna är AktivBo och Tidningen Fastighetsnytt. Syftet med tävlingen är att få fastighetsbranschen som helhet att utveckla sin kundorientering. Förvaltningskvalitet är service- och policyfrågor som fastighetsföretag själva direkt kan påverka. Ett ökat fokus på hyresgästerna skapar ett bättre boende och högre livskvalitet.   Se mer information på Branschindex hemsida

Första spadtaget för Botryggs nya arena i Linköping

Den 29 augusti 2011 togs det första spadtaget för den nya fotbollsarenan i Kallerstad, Linköping. Botrygg sköter byggnationen som är planerad att vara färdig i november 2012, i god tid till UEFA Dam-EM 2013.   Den nya fotbollsarenan bidrar till att göra Linköping till en ännu mer attraktiv stad och arenan är en viktig del i den stora omvandling som sker av hela Kallerstadsområdet.  Här växer en ny och spännande stadsdel fram – en stadsdel med bostäder, lokaler för kontor och handel med mera.   Det är verkligen efterlängtat med en modern fotbollsarena som uppfyller dagens och morgondagens krav. Här hoppas vi få fira framgångar för LFC och herrlagen, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M). Arenan får en central placering med närhet till E4:an och resecentrum. Det är enkelt för besökare att ta sig till arenan antingen man går, cyklar eller åker bil. Där klassiska Folkkungavallen ligger ska bostäder byggas.   – Genom samverkan mellan kommunen och idrotten skapar vi förutsättningar för att Linköping ska bli Sveriges idrottskommun år 2015. Med den nya arenan går vi mot en ljus framtid för våra fotbollsföreningar och deras publik, säger Carina Boberg (FP), kommunalråd med ansvar för bland annat idrott. Den nya fotbollsarenan får en publikkapacitet på 8 000 personer, men kan byggas ut för 12 000 åskådare. Den kommer att vara fylld av verksamheter under årets alla månader, antingen det är match, evenemang eller vardag.   Christer Mård, styrelseordförande i LFC, tycker att den nya arenan är viktigt för klubben. – Ett spadtag kan betyda så mycket. Inom LFC känner vi nu att vi får förutsättningar att förverkliga vårt mål: Ett lag på högsta europeiska nivå som glädjer Linköpingsborna med toppfotboll, men som också ökar värdet för Linköpings varumärke som en framtidsstad.   Botrygg och LFC samarbetar om att bygga arenan. Botrygg bygger och äger arenan, samt hyr ut den till Linköpings kommun i 25 år.   Det är ännu inte bestämt vad arenan ska heta, men kommunen äger rättigheterna till namnet.För mer information, se www.arenalinkoping.se.Första spadtaget för Botryggs nya arena

Botrygg bygger bostadshus i Örebro

En preliminär överenskommelse har träffats mellan Botrygg och Örebro kommun om att Botrygg ska få bygga på kv. Lagerbladet i Örebro. Botrygg skickade in förslag på bebyggelse i området vilket ledde till en förstudie från kommunen.   Botryggs förslag som tagits fram tillsammans med M5 Arkitektur består av 184 lägenheter, 8 lokaler samt 49 studentrum fördelade på 6 huskroppar med vardera 6 plan. I förslaget finns även 5st radhus redovisade.   Stor omsorg har lagts vid att skapa lägenheter med bra rumssamband och funktionella ytor. Husen kommer att ha putsade fasader med inslag av tegel och natursten.   Kv. Lagerbladet ligger i Sörby i sydöstra Örebro vid Sörbyängsvägen. I området finns stora gröna ytor samt Sörbyängsskolan.

Botrygg erhåller mark i Täby

Byle rendering

Täby kommun har efter en markanvisningstävling beslutat att anvisa mark i Byle Allé till Botrygg AB. Botrygg kommer där att uppföra 18 friliggande enbostadshus samt 28 hyresrätter fördelade på 6st flerbostadshus.   Botryggs förslag följer detaljplanens vision om att skapa en trädgårdsstad med hög kvalitet, något som bland annat symboliseras av vackra gaturum som inramas av sammanhållen och medvetet utformad bostadsbebyggelse.   Villorna uppförs i två våningar mot gatan och en våning mot trädgården för att rama in gaturummet och husen har en u-form i syfte att skapa en skyddad inre gård.Flerbostadshusen komemr att byggas med en tydlig gatu- och gårdssida där husen vänder sig mot gatan med sina entréer och en inneslutande känsla mot gårdssidan genom sin placering.   Byle Allé ligger i nordöstra delen av Täby Kyrkby i Stockholm och angränsar till stora ytor av naturmark. Byggstart planeras till våren 2012 och första inflyttning är beräknad till våren 2013.