E-fakturering via Peppol

Peppol

Peppol är en distributionslösning som förenklar överföringen av elektroniska dokument mellan affärsparter. Genom att ansluta dig till Peppol slipper du fundera på tekniken och kan i stället fokusera på att effektivisera dina affärsprocesser.

Du som redan e-fakturerar via Peppol
Botrygg tar emot e-fakturor via Peppol-nätverket.

Du som ännu inte e-fakturerar via Peppol
Många affärssystem kan redan i dag skicka e-fakturor. Lösningen ser lite olika ut beroende på vilken leverantör av e-faktureringstjänster man väljer att teckna avtal med.


Rulla till toppen