Fastighet uppförd 1928 efter ritningar av Arne Hjertstedt. Renoverad 1990.

Fastigheten inrymmer idag Föräldrakooperativet Björnligan som förhyr hela fastigheten, totalt 230 kvm.