Ellen Keys gata 22

Fastigheten Inspektrisen 1 i Fruängen i sydvästra Stockholm köptes av Botrygg i juli 2023. Den är belägen med nära anslutning till tunnelbanan och Fruängens centrum och är köpt som en utvecklingsfastighet. 

Stockholm stad har påbörjat ett programarbete för utveckling av Fruängens centrum där fastigheten är utpekad för ny bostadsbebyggelse.

Fakta

Beteckning: Inspektrisen 1
Fastighetstyp: Utvecklingsfastighet
Område: Stockholm

Rulla till toppen