Fabriksg. 38-58, Underåsg. 24, Gudmundsg. 12-13 m.fl

Den 15 januari 2019 övertog Botrygg Göteborg kvarteren Eken, Cedern och Lejonet, totalt ca 110 lägenheter och 20 lokaler. Fastigheterna i södra Gårda tillhör de bäst bevarade landshövdingehusen i Göteborg. Husen har sedan 1960-talet varit rivningshotade för att ge plats åt ett parkeringshus, vilket bidragit till ett bristande underhåll men även att de exteriört i det närmaste är oförändrade sedan de uppfördes.

Dialogen med kommunen om att köpa och rädda fastigheterna har pågått sedan 2012 där vi har haft en bra dialog med Boendeföreningen i Gårda, vilka också har bidragit till att rädda husen. Vid köpet förpliktade vi oss till att upprusta husen varsamt för att bibehålla den låga hyresnivån. Vi beslutade även att rusta upp byggnaderna med antikvariska ambitioner och har därför kopplat byggnadsantikvarie till projektet.

Fasad- och fönsterrenoveringen påbörjades omgående och de första fastigheterna blev klara sommaren 2019. Renoveringen sker på ett varsamt sätt för att inte förvanska de arkitektoniska kvalitéerna och traditionella arbetsmetoder och material används, vilket på sikt skapar ett hanterbart underhåll. Fina snickeridetaljer som tidigare varit övermålade med en och samma fasadfärg, träder nu fram när den ursprungliga färgsättningen återskapas.

Fakta

Beteckning: Gårda
Fastighetstyp: Bostad Kommersiell
Område: Göteborg

Rulla till toppen