Götalandsvägen 207-209

Under 2015-2017 uppförde Botrygg en hotellfastighet i Älvsjö centrum. Hotellet rymmer 174 hotellrum kombinerat med 77 företagslägenheter.

Hotellet har med sina sexton våningar blivit en accentbyggnad som markerar entrén till Älvsjö. Byggnadens utformning togs fram genom ett parallellt skissuppdrag där arkitektkontoren White, Kjellander & Sjöberg samt Nyréns medverkade. Vinnande förslag kom från White arkitekter och togs fram av en arbetsgrupp bestående av Pontus Pyk, David Alton, Oskar Norelius och Sam Keshavarz (landskap).

Den bärande gestaltningsidén för hotellet är att med enkel volymhantering och noggrann hantering av utskjutande och vridna byggnadsvolymer skapa en tydlig profil l i stadsbilden, samtidigt som ett varierat innehåll möjliggörs med hotellrum av
varierande storlekar.

Fakta

Beteckning: Prästgårdsvreten 3
Fastighetstyp: Kommersiell
Område: Stockholm

Rulla till toppen