Götgatan 38, 40, 42 A-B

Fyravåningshus uppfört 1943 efter ritningar av Melker Andersson Arkitektkontor. Götgatan 38 renoverades under 2003. Under 2004 inreddes samtliga trapphus med totalt 8 vindslägenheter efter ritningar av arkitekt Karim El Rabii.

Fastigheten inrymmer 47 lägenheter om totalt 2236 kvm samt 2 lokaler om totalt 246 kvm. Lokalerna förhyrs av Omsorgsnämnden och Människor Utan Gränser.

Fakta

Beteckning: Aprikosen 9
Fastighetstyp: Bostad
Område: Linköping

Rulla till toppen