Fastigheten består av en gymnasieskola för 480 elever. Tidigare har byggnaden inrymt hotell, lägenhet och ett tryckeri. Botrygg förvärvade fastigheten 2020. Vid ombyggnation till skola totalrenoverades hela fastigheten.