Fastigheten består av 10 lägenheter samt 6 lokaler som hyrs av bl.a. apotek, restaurang, frisör, florist samt en kommunal dagverksamhet. Fastigheten är byggd 1992, renoverades 2014 och övertogs av Botrygg 2020.