Fastighet uppförd 1949 som innefattar ett flertal hyreslägenheter.