Fastigheten ligger i Örnsberg, ett stenkast från tunnelbanan. Lokalerna i fastigheten hyrs av Stockholms kommun. Här pågår en detaljplan för att bygga om industriområdet till ett bostadsområde.