Klostergatan 43 A-B

Stenhus i fyra våningar med grå puts och balkonger med rundade kortändar (”badkar”).

Klostergatan 43 C

Bostadshus uppfört på 1800-talet i tre våningar i träkonstruktion med grå puts. Trevåningshuset på Klostergatan 43 C revs 1993. Ny huskropp uppfördes 1994 med röd fasadfärg. Arkitekt var Per Nilsson på det nystartade HJS Arkitekter.

Fastigheten inrymmer 58 lägenheter om totalt 3337 kvm.