Tvåvåningshus med källare ritat av arkitekt S Olof Kalén.

Fastigheten byggdes om till daghem 1988 efter ritningar av Leif Viking som var med och startade daghemskooperativet Ankan.

Fastigheten inrymmer 2 lägenheter om totalt 89 kvm samt 2 lokaler om totalt 234 kvm.