Fastigheten uppfördes 1928 efter ritningar av Gullringens Träförädling, och renoverades 1990.

Fastigheten inrymmer idag Föräldrakooperativet Bullerbyn som förhyr hela fastigheten, totalt 243 kvm.