Under 2008-2010 byggde Botrygg hyreslägenheter i kv. Fröjden samt kv. Sällheten vid Horsbergs Strand på Kungsholmen i Stockholm. Fastigheterna ingår i stadsutvecklingsprogrammet för nordvästra Kungsholmen. De bildar en gräns mot öster och befintlig bebyggelse på Nordenflychstvägen. Kvarteren sträcker sig från sjöläge vid Hornbergs Strand i norr till parkläge i söder.

Den första inflyttningen ägde rum i april 2010.

Fastigheten består av 80 lägenheter, en förskola samt lokaler. Lägenheterna är försedda med generösa balkonger mot innergårdarna och inredda med samma höga standard som i Botryggs övriga nybyggda fastigheter.

Här finns välplanerade, yteffektiva lägenheter i varierande storlek för olika typer av hushåll. Husen har ljusa trapphus som leder till gatunivå, gård och garageplan.