Trevåningshus uppfört 1938 efter ritningar av Melker Andersson och renoverades 1981. Huset har lutande tak och inredd vind med burspråk. Fasaden var putsad från början men fick vid renoveringen 1981 en gul plåtfasad.

Fastigheten inrymmer idag 29 lägenheter om totalt 1305 kvm och 2 lokaler om totalt 401 kvm.

Tillbyggnad Den ursprungliga byggnaden som ligger utmed Nya Tanneforsvägen har byggts till med en vinkelbyggnad utmed Ringgatan. Tillbyggnadsdelen ges en varierad men enkel fasadutformning mot omgivande gator. Gården ges en sammanhållen utformning utan staket eller andra avgränsningar och med en grönskande karaktär. Inflyttning efter om- och tillbyggnaden skedde i februari 2007.

Lokalhyresgäster är bl.a.:
Linköpings Kommun, Linköpings Lejon och Lorema Parner.