Botrygg förvärvade fastigheten Dynamon 5 i juni 2020.


Huset, som är belägen vid Gyllentorget, består i dagsläget av tre våningar ovan mark där bottenvåningen samt källarplan inhyser lokalerna Lindex och Synoptik. På de två övre planen finns kontor som hyrs av Linköpings kommun.