Platensgatan 14, Vasavägen 11

Fastigheten uppfördes 1911 i nationalromantisk stil efter ritningar av Axel Brunskog. Byggmästare var Karl Johnsen.

Fastigheten renoverades 1996 med ny hiss i trapphuset på Platensgatan 14. Nya lägenheter inreddes på vinden efter ritningar av HJS Arkitekter, Per Nilsson.

Stenhuset består av fyra våningar med brun puts. Bottenvåningen har band och rundbågiga portalomfattningar i kalksten. Burspråk och översta våningen och rutmönster i putsen. Dekorativa ankarjärn. Valmat tegeltak i avsatser. Brett hörntorn med huv i tegel avslutad med skorsten. Gården avskärmas mot gatan av rundbågiga arkader ritade av Björn Hedvall 1920.

Fastigheten inrymmer 29 lägenheter på totalt 2658 kvm, samt 4 lokaler på totalt 119 kvm.

Fakta

Beteckning: Assyrien 5
Fastighetstyp: Bostad
Område: Linköping

Rulla till toppen