Huset är uppfört 1934 efter ritningar av Axel Brunskog. Stenhuset i fyra våningar har en slät, gul puts som fasad. Fastigheten genomgick en genomgripande renovering 1995 efter ritningar av arkitekt Christer Engdahl. På vinden inreddes fyra lägenheter.

Fastigheten inrymmer 13 lägenheter på totalt 1042 kvm samt 5 lokaler på totalt 312 kvm.

  • Lokalhyresgäster är bl.a.:
  • Resehuset
  • Tonkin
  • First Aid AB