Fastighet uppförd 1954 efter ritningar av Ahsen-Böre.

Fastigheten inrymmer en lokal om ca 500 kvm som förhyrs av Linköpings Gummicentral AB.