Husen är uppförda 1955 av byggmästare Gustav H Baard efter ritningar av Lennart Ekenger. Fastigheten renoverades 1992. Vindslägenheter inreddes efter ritningar av byggingenjör Per-Åke Spetz.

Snickaregatan 31

Fyravånings stenhus med grå puts. Balkonger.

Kullagatan 2

Trevånings stenhus med grå puts åt gården.

Fastigheten inrymmer 33 lägenheter om totalt 1954 kvm, samt två lokaler om totalt 376 kvm.

  • Lokalhyresgäst är bl.a.:
  • Bosniska Föreningen