Fastigheten inrymmer en vårdcentral som drivs av regionen och en öppen förskola som drivs av kommunen. Förvärvad av Botrygg 2021.